Charlotte

Hurtige link


læsedrage på SFO Noget om lus

Lus - et tilbagevendende problem


Med 2 børn har vi måtte lærer at bekæmpe lus.
Det er ikke nemt at kæmme håret rigtigt, men vigtigt. Hvergang der er bare en enkelt lus ved kæmningen, er det vigtigt at fortsætte kæmningerne, helst hver 2. dag, og som minimum hver 5 dag, mindst 13 dage frem. Se mere udførlig vejledning herunder.

Til fælles kamp mod lus

OM HOVEDLUS

Denne vejledning er skrevet på grundlag af research og egne erfaringer.

Hovedlus er blodsugende insekter med seks ben uden vinger. De holder fast i hovedhår med specielle tilpassede klør. De bevæger sig hurtigst, når de er tørre. De er rigtig hurtige.
Hovedlus smitter ved tæt hoved kontakt mellem personer, hvor den ene har lus. De kan ikke springe, flyve eller svømme, men spredes ved at klatre hurtigt fra hoved til hoved.
Alle med hovedhår kan få lus. Rent hår er ikke en beskyttelse mod hovedlus og lus trives ikke bedre i snavsede omgivelser. Deres eneste føde er blod som de suger gennem deres sugesnabel

Hovedlus og deres æg er velkamuflerede i håret. Sunde lus foretrækker at blive tæt ved hovedbunden, som er deres fødekilde. Lus er, selv når der er mange, vanskelige at få øje på, men kan ses med det blotte øje, specielt når de sidder fastklemt mellem lusekammens tænder.
Mange tilfælde er mindre med 2-10 lus, men alligevel smittende, og derfor nødvendigt at behandle. Lus kan være tilstede i flere uger før der opstår kløe. Luse æger limet solidt til håret, hvor varme fra hovedbunden vil klække dem. De er dråbeformede og på størrelse med et knappenålshoved, eller sandkorn. Æggene klækker efter 7 til 10 døgn. Nyklækkede lus er ca. 1 mm. Lus lever ca. 1 måned og lægger dagligt 7-8 æg, det bliver hurtigt til mange.

En udvokset hun-lus er på størrelse med svovlet på en tændstik ca. 3mm. Hannerne er lidt mindre ca. 2,5 mm.
Det kan være en god ide med en lup, når det skal afgøres om det er lus der er fundet i håret.

SÅDAN STOPPES LUS

Lus skal fjernes inden 6 dage efter udklækningen. En lus lægger æg, 7 døgn efter den selv blev klækket.
Hvis der findes lus skal der sættes ind med behandling.
Hovedlus behandles medicinsk med shampoo eller liniment, altid kombineret med kæmning.

De er gode til at rådgive på apoteket.
De bedste lusekamme er i rustfrit stål med lange tænder, de er lidt dyrere end plastik, men er en rigtig god investering.

Hvis der findes lus er det, udover behandling med lusemiddel, yderst vigtigt også at kæmme mindst hver tredje dag, mindst 4 gange i løbet af 13 dage og blive ved til der ikke findes flere lus. - og så lige kæmme en ekstra gang.

Uklækkede luse æg er svære at få øje på. De er små og genspejler farven fra deres omgivelser. De har farve som det hår de lever i. Luse æg kan skelnes fra skæl ved, at de sidder fast på håret, når det trækkes mellem to fingre. Det gør skel ikke.

Vær opmærksom på ny-tilførte lus. Fra den 2. kæmning, efter det første fund af lus, må der kun findes ikke fuldvoksne lus. Findes der blot 1 fuldvoksne lus er personen smittet igen, og antallet af kæmninger skal forlænges.

Er et barn smittet med lus, kan barnet komme i skole efter første behandling og grundig kæmning.

Når alle lus er udryddet, vil et ugentligt check sikre, at nye angreb bliver opdaget straks.

I dag anbefales det kun at behandle personer hvor der er fundet lus, men hele familien skal undersøges, for at udelukke smittekilder.

Mange klager over at midlerne ikke virker.
Ofte skyldes manglende effekt, at midlerne bruges forkert, eller at der ikke kæmmes tilstrækkeligt eller forkert.
Det er en almindelig fejl at håret er for vådt når shampoen masseres i. På den måde fortyndes midlet og lusene får ikke den koncentration der skal til, før de dør.
Undgå at bruge balsam og shampoo med balsam lige inden brug af lusemidler, det forringer effekten.

Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kæm kæm kæm kæm

På 9. dagen vil de sidste æg der blev lagt før den 1. kæmning være klækket.
Grundighed er utrolig vigtig. Er der blot en stor lus tilbage efter 1. kæmning vil den lægge æg som vil klække efter 3. kæmning og så er det bare at starte forfra. Check helst en sidste gang på 17. dagen, der må ikke findes nogen lus på dette tidspunkt.

Gode råd om kæmning og lus

Fugt håret og masser blidt balsam ind i håret. Brug en bredtandet kam til at fordele balsamen med. Kæm så grundigt al håret.

Oplysninger fra forbrugerrådet om LUS - klik her
Skadedyrslaboratoriets råd om at kæmme - klik her

En kæmning tager mindst 20 min. oftest mere.
Check tættekammen for lus mellem hvert strøg og fjern dem inden næste strøg.
Det er vigtig at starte helt nede ved hovedbunden, det er her lusene sidder. Vær ekstra opmærksom i nakken og bag ørerne.

Lus bevæger sig hurtigt og frit gennem hår, de kan sagtens løbe væk fra kammen. Våde lus kan ikke løbe og er nemmere at kæmme væk. Derfor kæm kun i vådt hår, gerne med balsam i håret.
Kæmning i tørt hår anbefales ikke.
Læs vejledningen i pakken med lusemidlet til kemisk bekæmpelse grundigt og følg dem nøje.

Husdyr spiller ingen rolle i smittespredningen af hovedlus.
Sunde lus som er væk fra hovedet kan, hvis de får chancen, kravle tilbage på et hoved inden for en til to dage, herefter dør de.

Lus skades ikke af kæmning, de fjernes blot fra deres levested.

Et godt samarbejde er alt afgørende for succes i vores alle sammen's - kamp mod lusene.
Giv besked til omgivelserne hvis der findes lus. Check hele familien hvis der gives besked om lus i institution, skole eller andre steder, helst samme dag. Fælles front mod lusene er den bedste vej frem.

Hvis der er basis for at gennemføre en aflusedag, hvor alle undersøger og behandler for lus samtidig, er det meget effektivt.

Der er altid risiko for gen-smitning, hvis der er lus i omgangskredsen.
Børn med langt hår bør have det samlet så det ikke flagre rundt.

Er det umuligt at komme lusene til livs, kontakt da lægen eller sundhedsplejersken.